KAH-ala ja teised seonduvad mõisted

Kodumets

Kodumets Kodumetsad on asulalähedased metsad, rannametsad, puhke- ja virgestusmetsad, asulate...

Loe seletust

Uuendusraie

Uuendusraie Uuendusraie — metsaraie, mille eesmärk on eemaldada puistu täielikult,...

Loe seletust

Kaitsemets

Kaitsemets Kaitsemets oli 1991 – 2008 kehtinud metsakategooria Eestis keskkonnaseisundi...

Loe seletust