Kodumets

Kodumetsad on asulalähedased metsad, rannametsad, puhke- ja virgestusmetsad, asulate kaitsefunktsioonidega metsad, matkarajad ja mitmed muud olulised puutumusega metsaalad, mille suhtes on kujunenud kindlad ja selged kultuurilised ja sotsiaalsed sidemed.