Kaasamine

Kuna metsa majandamisel on seadusega ette nähtud kohalike inimeste kaasamine  korraldatakse KAH metsadesse planeeritavate raiete korral kaasamiskoosolekuid. Kaasamiskoosolekute kord ega sisu pole seadustes sätestatud. RMK korraldab kaasamiskoosolekuid lähtuvalt oma tulundushuvidest ehk soovist planeeritud raied läbi viia.