LINGID SEADUSTELE

Arhusi konventsioon
Põhiseadus
Looduskaitseseadus
Metsaseadus
Planeerimisseadus
Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine
Püsimetsanduse teejuht

Kaitsemetsade kategooria taastamine metsaseaduses

Analüüsid

Keskkonnaõiguse Keskuse seaduslik analüüs: RMK-l puudub õiguslik kohustus uuendusraiete tegemiseks

Kodumetsadega (nn KAH-aladega) seotud eelnõu probleemid (Eestimaa Looduse Fond, Kärt Vaarmari, Liis Keerberg)

Kokkuvõte 2021 KAH alade kaasamisprotsessides tehtud vigadest (Eestimaa Looduse Fond)

Metsanduse arengukava 2030 arengustsenaariumite mõju analüüs (Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus)

Faktilehed

KAH-ala kaasamiskoosolekul osaleja juhend

Kirjuta meile aadressile eesti.kah.alad@gmail.com mille jaoks juhendit vajad ja saadame ta sulle.

Juhendist leiad nimekirja sellest, et milliseid tegevusi võiksid ette võtta enne KAH-koosolekut, kuidas edukalt suhelda KAH-koosoleku ajal, millised on RMK väärväited ja viisid kuidas kohalikega manipuleerida üritatakse ning ka väljavõtteid seadustest.