Uuendusraie

Uuendusraie — metsaraie, mille eesmärk on eemaldada puistu täielikult, et tekitada uute puutaimede istutamiseks suurem tühi ala, või jätta tühjaks raiutud ala looduslikule/loomulikule taastumisele.

Lageraiega uuendusraiete eesmärk on katkestada aeglaselt kasvav ja arenev mitme rindega puistu ökosüsteem ja asendada see ühe ühtlaselt kasvava monokultuurse puistuga.

Uuendusraiete kasutegur seisneb tööstusliku metsapõllunduse arendamises, mis võimaldaks korraga ja efektiivsemalt istutada, hooldada ja raiuda monokultuurseid puistuid. Tööstuslik metsandus asendab väikese aga püsiva tagavara juurdekasvuga puistu (reeglina püsimetsanduslik metsamajandus) noore ühtlaselt ja kiirelt kasvava puistuga. Uuendusraie on intensiivse puidutootmise meetodi etapp, mis asendab metsa loomulikud ökosüsteemid puupõllunduse ja sellega kaasnevate agrikultuurile omaste teguritega – kuivendamine, mineraliseerimine, transporditeede rajamine jne.

Uuendusraie järel viiakse läbi niinimetatud mineraliseerimine spetsiifilise traktoriga, mille käigus segatakse pinnas läbi, et uutele istikutele soodne kasvupinnas ette valmistada. Seejuures eemaldatakse ka metsapuude kännud, et likvideerida või vähendada juurkonkurentsi.

Uuendusraietena eristatakse kahte raieviisi – lageraie ja turberaie. Enamasti kasutatakse Eestis lageraiet.

Tüüpiline lageraielank Eesti maastikul.
Tüüpiline lageraielank Eesti maastikul.
Mineraliseerimine traktoriga
Mineraliseerimine traktoriga
Mineraliseerimine. Pinnase läbisegamine.
Mineraliseerimine. Pinnase läbisegamine. Rohurinde eemaldamine pinnasest.