RMK viis kaasata

KAH metsades asuvate metsade majandamisel, sh raies pole seaduses ette nähtud erinevusi võrreldes puiduvarumisele orienteeritud metsadega. 

KAH-alade majandamise kavandamisel lähtub RMK kohalike kaasamise kohustusest, selleks korraldab  RMK KAH-aladele planeeritavate raiete tutvustamiseks kaasamise koosolekud. 

Ka Eestimaa Looduse Fondi koostatud metsatööde juhendis on välja toodud, et KAH-aladel ei ole raietegevuse planeerimine ametlik haldusmenetlus, mis tähendab, et seaduse tasandil pole kokku lepitud täpseid reegleid, keda ja kuidas teavitada, samuti puudub õiguslik kohustus seisukohtadele teatud viisil vastata ning RMK otsust kohalike elanike soovidega arvestamise suhtes ei saa ka kohtus vaidlustada (küll saab kohtus vaidlustada konkreetset metsateatist, mis raieks õiguse annab). 

Tänases seaduses puuduvad täpsustavad kaitsereeglid KAH-aladele ja pole määratud eelpool kirjeldatud metsatüüpe. Erijuhtumitena on kasutusel loodusväärtuste tuvastamisel vääriselupaigad

Näide.

Keskkonnajurist ja ELFI metsaprogrammi ekspert Liis Keerberg kirjeldab 2020. aasta lõpus juhtumeid üle Eesti, kus RMK korraldatud kaasamiskoosolekute eelselt oli piirkondadesse juba võetud raieload (metsateatised). 

Metsateatiste võtmine juba enne kaasamist pole kooskõlas seaduses ettenähtud loogikaga, et majandamise protsessi kaastakse kohalikud. St raieotsused olid tehtud enne kohalikega suhtlemist. 

Artiklis kirjeldatakse näidet, kus, Kanepi valla rahvas sai teada, et ajaloolise Postitee ääres ja armastatud puhkekohas Palojärve ümbruses plaanib RMK 12,9 hektaril ulatuslikku raiet kohe sügisel, olid kohalikud sellele nii selgelt vastu, et RMK lükkas raied edasi. 

Artikkel esitas mitmeid küsimusi, mis on siiani selgusetud. “Kuidas KAH-alasid määratakse? Miks nende kaardikihte kiivalt avalikkuse eest varjul hoitakse? Kas RMK peab kodanike teabenõuetele vastama või mitte? Kas RMK otsuseid saab vaidlustada”

Juhtumianalüüsid

Sutlema mets, lõhutud pesakast

SUTLEMA

SUTLEMA „Aastal 2020 kogusime Sutlema KAH metsa lageraie vastu kohalikus...

Loe siit
Kaasamiskoosolek Tammistes

TAMMISTE

TAMMISTE 2021. a augustikuus korraldas Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) Tammiste...

Loe siit

Vaata/kuula kaasamiskoosolekuid

Ohtu küla kaasamiskoosolek

Tammiste kaasamiskoosolek nov. 2021

Palojärve kaasamiskoosolek september 2020