KAH-ala

KAH-alade kohta on kasutusel ka mõiste KAH-metsad, see on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juurutatud terminoloogias kõrgendatud avaliku huviga alad ehk KAH-metsad.

Selle all peetakse silmas kindlat osa Eesti Vabariigi omanduses olevatest metsadest, mille majandamisel tuleb arvestada avaliku huviga ja kogukondi tuleb kaasata otsustusprotsessidesse.  

Sellisteks metsaaladeks on näiteks asulate lähedased metsad või metsad, kus käiakse puhkamas, marjul, seenel või sportimas, või mis kaitsevad asulaid mürareostuse või ebasoodsate ilmastikumõjude eest. KAH-alasid määrab RMK, KAH-alade määramise protseduur pole seaduses sätestatud ja pole teada, kes sellesse protsessi peale RMK on kaasatud.

Seetõttu on võimalikud erinevad arusaamad ja käsitlused vaidluste korral.

"KAH-alasid määrab RMK, KAH-alade määramise protseduur pole seaduses sätestatud ja pole teada, kes sellesse protsessi peale RMK on kaasatud."

Meedias kasutati mõistet ‘kõrgendatud avaliku huviga ala’ esmakordselt 2017. aasta septembris, pärast MS ja LKS muudatuse jõustumist, ajalehes KesKus rubriigis “Metsiku Eesti lood”

Artiklis “Mets ja avalik huvi” ütleb RMK maakasutusosakonna juhataja Marko Trave, et „kõrgendatud avaliku huviga ala“ (näiteks mets) on ala, mis ei kuulu looduskaitse alla, ent kus metsa majandamisele on seatud omad piirid.