Kokkuvõte 2021 KAH alade kaasamisprotsessides tehtud vigadest 

SA Eestimaa Looduse Fond

Analüüsisime 2021. aastal RMK poolt läbi viidud 49 KAH ala (sh 40 kinnitatud metsatööde kava) kaasamisprotsessi ja leidsime palju puudujääke. Järgnevalt näiteid kaasamisprotsessides tehtud vigadest.

17 juhul on  metsatööde kava kinnitatud juba enne, kui on avalikustatud kokkuvõtted esitatud ettepanekutest ja/või avalike koosolekute protokollid (Kibuna küla KAH ala Harjumaal; Kose-Uuemõisa kaitse- ja puhkeväärtusega mets KAH ala Harjumaal; Narva-Jõesuu KAH ala Ida-Virumaal; Kõrgessaare seikluspark KAH ala Järvamaal; Uiakatsi järve KAH ala Põlvamaal; Vooremäe suusarajad KAH ala Tartumaal; Haanja Puhke- ja Spordikeskus suusa- ja jooksurajad KAH ala Võrumaal; Kubja-Kose-Meegomäe puhkeala KAH ala Võrumaal; Elva Käo Tartumaal; Olustvere raudteejaama ümbrus Viljandimaal; Paunküla Heaolukeskuse tervise- ja suusarajad Harjumaal; Pootsi Pärnumaal; Praakli küla Saaremaal; Tootsi ümbrus Pärnumaal; Triigi küla Saaremaal; Turba alevik Harjumaal; Võhma tervisepark Viljandimaal).

19 metsateatist on kinnitatud enne kui on kinnitatud metsatööde kava (Aarne küla Põlvamaal 21.05.2021: LR 15.12.2020; 50000441381, HR 02.02.2021 50000467679; Kooraste massiiv Põlvamaal 14.06.2021: LR 01.03.2021 50000472779; Karujärve Saaremaal 29.06.2021: HR 02.03.2021 50000473053, 50000473055, 50000473057, HR 09.03.2021 50000474435, 50000474437, 50000474439, 50000474441, 50000474443, 50000474445, 50000474447, 50000474449, 50000474451, 50000474453; Saru Valgamaal 27.09.2021: LR 16.07.2021 50000491343, AR 16.07.2021 50000491341, 50000491345).

9 juhul olid pärast 01.06.2021 kinnitatud metsatööde kaval metsateatised juba olemas ja 4 juhul raie juba tehtud enne 2021 aasta lõppu. Kuigi RMK koostatud juhise ‘Kaasamine metsatööde planeerimisse Riigimetsa Majandamise Keskus, 8. märts 2021 ” on nõue, et kaasamine peab olema korraldatud ja lõpetatud järgneva aasta I poolaastal planeeritud raietööde osas 1. detsembriks ja II poolaasta tööde osas 1. Juuniks.” (Kooraste massiiv, metsatööde kava on kinnitatud 14.06.2021, metsateatised kinnitatud 22.07.2021 ja peale seda raied tehtud; Karujärve, metsatööde kava on kinnitatud 29.06.2021, metsateatised kinnitatud 09.03.2021; Orissaare terviserada, kinnitatud 21.06.2021, metsateatised kinnitatud 01.10.2021 ja peale seda raied tehtud; Pori küla, metsatööde kava on kinnitatud 22.06.2021, metsateatised kinnitatud 16.07.2021 ja 02.08.2021 ja peale seda raie tehtud; Saru küla, metsatööde kava on kinnitatud 27.09.2021, metsateatised kinnitatud 16.07.2021; Tartu maratoni rada, metsatööde kava on kinnitatud 22.06.2021, metsateatised kinnitatud 26.07.2021 ja 09.08.2021; Kärnaküla, metsatööde kava on kinnitatud 14.06.2021, metsateatised kinnitatud 16.06.2021 ja peale seda raie tehtud; Kose-Uuemõisa kaitse- ja puhkeväärtusega mets, metsatööde kava on kinnitatud 15.06.2021, metsateatised kinnitatud 23.09.2021 ja 22.10.2021; Sooru küla Metsa tänava, metsatööde kava on kinnitatud 15.06.2021, metsateatis kinnitatud 12.10.2021.

20 KAH ala avalikud kaasamiskoosolekuid toimusid tööpäevadel kella 12:00 ja 17:00 vahel, see tähendab tööajal, mil osalemine on paljude jaoks keeruline.  

11 juhul avalikud koosolekud on toimunud aga protokollid puuduvad (Elva Käo, Kilingi-Nõmme Levalohu, Oissaare küla, Olustvere raudteejaama ümbrus, Paunküla Heaolukeskuse tervise- ja suusarajad, Pootsi, Praakli küla, Tootsi ümbrus, Triigi küla, Turba alevik, Võhma tervisepark).

3 KAH ala puhul metsade kirjeldused puuduvad RMK kodulehel (Narva-Jõesuu Ida-Virumaal, Valgevälja Läänemaal, Apteekrimäe Valgamaal). 2 KAH ala metsatööde kava projektid puuduvad RMK veebilehel (Suurupi merekindlus Harjumaal, Valgevälja Läänemaal). Esitatud ettepanekud puuduvad RMK veebilehel (Valgevälja Läänemaal). Protokoll ei ole allkirjastatud (Narva-Jõesuu Ida-Virumaal). 

9 protokolli on allkirjastatud RMK ja kohaliku omavalitsuse esindaja poolt ja kohalike inimeste esindaja allkirjad puuduvad (Valgevälja Läänemaal, Apteekrimäe Valgamaal, Saru küla Valgamaal, Tartu maratoni rada Valgamaal, Lõhavere linnus Viljandimaal, Haanja Puhke- ja Spordikeskus suusa- ja jooksurajad Võrumaal, Kanaküla Pärnumaal, Tammiste küla Pärnumaal, Oru küla Ida-Virumaal).

12 KAH ala avalikke koosolekuid ei ole korraldatud: Kibuna küla Harjumaal; Kose kaitse- ja puhkeväärtusega mets Harjumaal; Kõrgessaare seikluspark Järvamaal; Aarna küla Põlvamaal; Hatiku mets Põlvamaal; Kiidjärve küla Põlvamaal; Uiakatsi järve Põlvamaal; Sutlema Raplamaal; Karujärve Saaremaal; Vooremäe suusarajad Tartumaal; Kubja-Kose-Meegomäe puhkeala Võrumaal; Orava Kõvera järv Võrumaal.

Metsatööde kava projektides esineb vigu, järgnevalt mõned näited. Pärast lõppraiet tegemist, on kaardil endiselt vana mets (Vooremäe suusarajad KAH ala Tartumaal Kooraste). Kava peal on eraldis küpset metsa, aga LR metsateatis on juba antud 01.03.2021 ja raie on juba tehtud (Kooraste Põlvamaal). Narva-Jõesuu puudub 2030 “Vanuseline jaotus protsentides”. Postitee Liiva-Intsupalu, Postitee Voorepalu Joonis 1. (Ala metsade jagunemine majandamise kategooriatesse (ha)) puudub. Postitee Liiva-Intsupalu, Postitee Voorepalu Tabel 3. (Raiete nimekiri koos uuendatava puuliigiga) puudub. Tartu maratoni rada KAH-ala piirid ei ole selget nähtav.

Lõhutud pinnas metsas