SUTLEMA

„Aastal 2020 kogusime Sutlema KAH metsa lageraie vastu kohalikus kogukonnas 94 käsikirjas allkirja (hiigelsuur arv väikeses kogukonnas). Edastasime allkirjad Kohila vallavalitsusele, kes ei ole tänaseni allkirjade kättesaamist kinnitanud ega kogukonna pöördumisele vastanud. Seni kuni ei ole omavalitsuste tasandil juurutatud – või juurdunud – sisulise kaasamise praktikad, saab kogukonna kaasamise vastutuse omavalitsuste õlule tõstmine olla vaid nö pettemanööver, mis teenib RMK – aga mitte sisukast kaasamisest huvitatud kogukondade – huve.“ kirjutas Laura Välik, Raplamaa Loodushoiu MTÜ ja Sutlema-Hageri kogukonna liige

Sutlema KAH-ala protsessi keerdkäikudest loe siit.

Et säästa kohalikke kogukondi ja omavalitsusi pidevast vaidlusest RMK-ga, tuleb KAH-metsadele kehtestada seadusega eraldi majandamisrežiim – majandada neid alasid püsimetsadena. Seda, mille esmalt sõnastasid 28 KAH ala esindajad 2021 aprillis, nõuab kevadel Riigikogusse arutelule liikunud rahvaalgatus kodumetsade kaitseks ning toetab laiem avalikkus. Värske Turu-uuringute AS-i uuring näitab, et riigile kuuluva tulundusmetsa majandamist püsimetsana pooldab 77 % elanikkonnast.

Sutlema mets, lõhutud pesakast
Sutlema mets, lõhutud pesakast. Pildi allikas Raplamaa Loodushoiu MTÜ