Metsateemaline küsitlus riigikoguliikmetele

Lp. riigikogulane. Milline on teie seisukoht? (Kodumetsad ehk niinimetatud KAH-alad)
Uurime teie seisukohta seoses rahvaalgatuse vormis esitatud ettepanekuga Riigikogule. Oleme rahvaalgatuse ühed algatajatest Farištamo Eller, Päästame Eesti Metsad MTÜ juhatuse liige, ja Jaak Rand, Keskkonnateabe Ühenduse nõukogu liige. Rahvaalgatus kodumetsade kaitseks (1) on Riigikogus Keskkonnakomisjonis läbinud esimese kuulamise (2). Hoolimata sellest, et rahvaalgatust menetletakse, käib metsade lageraiepõhine majandamine edasi. 3769 allakirjutanut ja 41 liitunud organisatsiooni soovivad aga kodumetsade hoidmist. Sellega seoses on niinimetatud KAH-aladel metsade (inimeste kodumetsade) hoidmise ja kaitsmise tagamine ajatundlik ja sisulist lahendust nõudev probleem.

Kodumetsad on asulalähedased metsad, rannametsad, puhke- ja virgestusmetsad, asulate kaitsefunktsioonidega metsad, matkarajad ja mitmed muud olulised puutumusega metsaalad, mille suhtes on kujunenud kindlad ja selged kultuurilised ja sotsiaalsed sidemed.

KAH-alad (kõrgendatud avaliku huviga alada) on Riigimetsa Majandamise Keskuse loodud asutusesisene töömõiste, millega on ainult osaliselt toodud tähelepanu alla kodumetsad ja millega on juba oluliselt riivatud kodumetsade tähendust.

https://rahvaalgatus.ee/initiatives/15858243-b867-4b02-b3cd-139427898b45
https://rohe.geenius.ee/rubriik/metsamajandus/kodumetsade-hoidmist-noudvad-rahvaalgatuse-korraldajad-selgitasid-oma-seisukohti-riigikogus/

Kas kodumetsade lageraied on teie jaoks asjalikult põhjendatud ja kõikide osapoolte argumentidega on arvestatud?*

Jah
Ei
Ei ole teemaga kursis
Soovin rohkem informatsiooni

Soovi korral selgitage eelnevat vastust.

Kas Teie meelest on põhjendatud piirkondlikes kodumetsades intensiivmetsanduse arendamine ja selliste metsade puiduvarumise eesmärkide nimel maharaiumine?*

Jah
Ei
Pole arvamust kujundanud
Ei ole oluline teema
Soovin rohkem informatsioon

Soovi korral selgitage eelnevat vastust.

Piirkondlikud ühiskasutusega riigimetsad või niiöelda kodumetsad kaotavad ökoloogilised väärtused (metsaspetsiifiline elurikkus) ja kultuurilised kontaktid (kohtumispaigad, spordirajad, puhke- ja virgestusmetsad), kui neid lageraitega uuendatakse. Kas nõustute selle väitega?*

Ei ole nõus
Olen nõus
Ma ei saa aru, mida see tähendab
Soovin rohkem informatsiooni

Kuni aastani 2009. kehtis metsaseaduses paragrahvides 17-22 kaitsemetsade mõiste. Kaitsemetsa kategooria puudumine tänases metsaseaduses on riigimetsanduses põhjustanud palju seaduslikku ebaselgust. Kaitsemetsade staatus tuleb seaduses taastada. Kas nõustute väitega?

Olen nõus
Ei ole nõus
Pole teemaga kursis
Soovin rohkem informatsiooni

Soovi korral selgitage eelnevat vastust.

Kooskõlastusringil on Keskkonnaministeeriumi algatatud eelnõu (1), mis võimaldab kohalikud elanikud kogukonnametsa või kodumetsa majandamisotsuste protsessist eemaldada. Kuidas sellesse suhtute? (1. https://kah-alad.ee/keskkonnaministeerium-saatis-kooskolastusringile-kohalikke-metsakaitsjaid-tasalulitava-eelnou/)*

Pole arvamust kujundanud
Tegu on vajaliku seaduseelnõuga.
Olen selle seaduseelnõu vastu
Soovin seaduseelnõud parandada
Soovin lisainformatsiooni

Soovi korral selgitage eelnevat vastust.

Keskkonnaministeeriumi tegevus on avalike huvide ja keskkonnakaitse ja riigihuvide teenimise asemel suunatud teisele eesmärgile – raiuda metsi puidumajanduslikel eesmärkidel, mis omakorda teenib RMK äripartnerite huve. Need partnerid võivad osta 85% riigimetsapuidust salastatud kokkuleppehinnaga? Kuidas see teadmine teid kõnetab?*

Mul ei ole õrna aimugi, millest jutt. Ma ei saa aru.
Mul on hea meel, et see informatsioon on avalikkuse ette tulnud.
Teen, mis minu võimuses, et parandada RMK ärihuvide kaitset.
Teen, mis minu võimuses, et parandada avalike huvide kaitset.
Soovin rohkem informatsiooni.

Soovi korral selgitage eelnevat vastust.

Milliseid metsakasutuse viise teate? Loendage tähtsuse järjekorras arvestusega, et mets on avalikus üldkasutuses ja tervislikult heas seisundis.

Puud kodumentsas