JÕKSI JÄRVE JA RITSIKE PALO METS

Põlvamaal Kanepi vallas – KAH-ALA
RMK on kohalikele esitanud projekti, millele on võimalik ettepanekuid meili teel esitada 13. aprillini.

«Kanepi elanike soov on 50-AASTANE RAIERAHU Ritsike palo parkmetsas.»
Kuna tegemist on valdavalt väärikas eas männikuga, on paljudes kohalikes elanikes tekkinud küsimus, KUIDAS130-AASTASED PUUD SENI ON KASVADA SAANUD, aga nüüd enam äkki ei saa. Männi eluiga on Eesti tingimustes keskmiselt 300 aastat.

…miks kõrgendatud avaliku huviga aladel tehakse kaasamiskoosolekuid ja küsitakse arvamusi, kui paljude kohalike arvamustega ikka ei arvestata.”
https://lounapostimees.postimees.ee/7497348/kanepi-rahvas-jatke-meile-130-aastane-mannik-alles
Rikkumisi on RMK-l siinkohal väga erinevaid alustades sellega, et veebilehelt on puudu erinevad teemakohased kaardid ja joonised ning lõpetades sellega, et puudub isegi kaasamiskoosoleku protokoll. Tähelepanuväärne on, et RMK valetab ja vassib kui ütleb, et turberaie ongi põhimõtteliselt püsimetsandus, nõnda valetamine on AVALIKKUSE TAHTLIK EKSITAMINE.

** On erinevaid põhjuseid miks mets on väärtuslik ja miks seda tuleb hoida (vääriselupaigad, looduskaitsealad, Natura 2000 alad jne), samas on oluline (kogukonna- ja kodu)metsi hoida ka lihtsalt niisama – sest inimesed tahavad nii, sest need on inimeste puhke-, marja ja seenemetsad.

*** Projekt näeb ette AR (1 ja 2): 1,02 ha. Tulemus on LAGERAIE.
Projekt näeb ette HL (1 ja 2): 2,76 ha. Tulemus on LAGERAIE.

“Seda metsa ei puutu lihtsalt!” ütles üks Ohtu kaasamiskoosolekul osaleja. Ja nii ongi! Seadusest tulenev kohustus kohalikke elanikke kogukonnametsade majandamise plaanidesse kaasata tähendab kohalike elanike seisukohtadega ARVESTAMIST, mitte erinevaid skeeme kasutades puiduvarumist, ja seda isegi nn KAH-aladel.

Seotud pressiteade:

Kohus hakkab hindama süüdistust RMK seaduserikkumistes kogukonna kaasamisel
https://kah-alad.ee/kohus-hakkab-hindama-suudistust-rmk-seaduserikkumistes-kogukonna-kaasamisel/

JÕKSI JÄRVE JA RITSIKE PALO METS ​