Taevaskoja mets, Põlvamaa

KAASAMISKOOSOLEK. TAEVASKOJA METS, PÕLVAMAAL  2. SEPTEMBRIL KELL 15 (see on liiga varajane kellaaeg ja otse tööpäeva keskel, mistõttu võib olla keeruline kohale tulla, soovitame küsida uut koosoleku aega väljaspool tööaega). Kogunemine toimub Taevaskoja Puhkekeskuse parklas

Soovitame kohtumine kindlasti salvestada. Tegemist on avaliku kaasamisüritusega. Kirjalikult esitatavate ettepanekute esitamise tähtaeg on 9. septembril, mis on väga lühike aeg põhjalike ja analüüsitud ettepanekute tegemiseks. Kindlasti tasub see välja tuua ning küsida pikemat aega.  Ettepanekud saata aadressile polvamaa@rmk.ee.

  • Metsaregistri järgi on seal kehtivad metsateatised, üks neist lageraieteatis (50000537843). Kes kohale läheb, sel võimalus järgi uurida, millega tegu. Kuna lageraieteatis on välja antud juba veebruarikuus, on võimalik, et see on realiseeritud. 
  • Teine küsimus, mida tasub uurida: metsa kirjelduse kaardil 1 on mõned eraldised märgitud NOOR mets, aga RMK metsatööde kaardil on needsamad märgitud KESK. Mis põhjustas selle segaduse mesa vanuse märkimisega? Ja ehk veelgi olulisem – kumb on õige info? 
  • Kindlasti tasub läbi arutada nn KAH-ala piirid, sest mitmed alad majade ääres on riigimets ehk RMK hallatav mets, aga need pole KAH-ala piiride sees.
  • Joonis “ala majandatavate metsade vanuseline jaotus protsentides” puudub.

Olulised kaitset vajavad väärtused:

Ahja ürgoru maastikukaitseala paljandid on RMK metsatööde kaardil märgitud kui majandatav mets. Küsime, miks ei ole need eraldised “kaitsealused alad”?

  • Natura 2000: Ahja loodusala on RMK metsatööde kaardil majandatav mets. Sama küsimus, mis eelmisel: miks ei ole see “kaitsealune ala”?
  • Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala on RMK metsatööde kaardil majandatav mets. Sama küsimus, mis eelmistel: miks ei ole see “kaitsealune ala”?
  • Jaamakuusiku limatünniku püsielupaiga sihtkaitsevöönd on RMK metsatööde kaardil majandatav mets. Sama küsimus, mis eelmistel: miks ei ole “kaitsealune ala”?
  • Keskkonnaagentuur Natura metsaelupaikade esinemisala kohta – suure tõenäosusega on seal Natura metsaelupaik

Kohtumispaik kaardil:

https://www.google.com/maps/place/58%C2%B006’06.9%22N+27%C2%B002’38.1%22E/@58.101902,27.0433748,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xd88359c8dac3456!7e2!8m2!3d58.1019023!4d27.0439221?shorturl=1

Koosoleku teade:

https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/teated/2022-ii-poolaasta/polvamaa-taevaskoja

Metsa kirjelduse leiab siit:

https://media.rmk.ee/files/Polvamaa_Taevaskoja_%20ymbruse_riigimetsa_kirjeldus.pdf

 

Planeeringute dokumendid: 

Põlva maakonnaplaneering 2029+

Seletuskiri:
https://maakonnaplaneering.ee/wp-content/uploads/2021/09/1_seletuskiri-3.pdf

kaart:

https://maakonnaplaneering.ee/wp-content/uploads/2021/09/3__Joonis-2-Ruumilised-vaartused.pdf


Vastse-Kuuste valla (kehtiv) üldplaneering:


seletuskiri:

https://www.polva.ee/documents/17842760/19108440/Seletuskiri+%281%29.pdf/d987a5b1-b354-4e68-89e2-cf593a58fa3e

kaart: 

https://www.polva.ee/documents/17842760/19108440/%C3%9Cldplaaneringu+kaart.pdf/f96dc88a-bc68-42db-aa5d-7950f344e5e6

 

Raied lähiminevikus:

11 aastat tagasi raied: lageraie, harvendusraie, valgustusraie, sanitaarraie, raadamine.

taevaskoja kah piirid
Taevaskoja KAH-ala. Kas piirid on pandud õigesti?
Kirjelduses kaart 1, on mõned eraldised NOOR, aga RMK metsatööde kaardil on KESK.
Kirjelduses kaart 1, on mõned eraldised NOOR, aga RMK metsatööde kaardil on KESK.
RMK metsatöödekaart 28.08.2022. Mõned eraldised RMK metsatööde kaardil on “KESK”.
RMK metsatöödekaart 28.08.2022. Mõned eraldised RMK metsatööde kaardil on “KESK”.
RMK metsatööde kaart: majandatav mets. Miks need eraldised ei ole “kaitsealused alad”?
RMK metsatööde kaart: majandatav mets. Miks need eraldised ei ole “kaitsealused alad”?
Ahja ürgoru maastikukaitseala paljandid
Ahja ürgoru maastikukaitseala paljandid
Ahja loodusala
Ahja loodusala
RMK metsatööde kaart: majandatav mets. Miks need eraldised kus on PEP SKV ei ole “kaitsealused alad”?
RMK metsatööde kaart: majandatav mets. Miks need eraldised kus on PEP SKV ei ole “kaitsealused alad”?
Kollane: Keskkonnaagentuur Natura metsaelupaikade esinemisalad (suure tõenäosusega on seal Natura metsaelupaik)
Kollane: Keskkonnaagentuur Natura metsaelupaikade esinemisalad (suure tõenäosusega on seal Natura metsaelupaik)
Majandatav KAH-alad: üsna lagedaks raiutud ala.
Majandatav KAH-alad: üsna lagedaks raiutud ala.