Riigikohus tühistas Viimsi planeeringu, mis lubas rohekoridori eramaju ehitada

Viimsi kohalikud said riigikohtus võidu! Planeeringut, mis oleks kahandanud rohekoridori laiust 120–200 meetrilt 50 meetri peale ei tule. Riigikohus leidis, et planeeringu negatiivne mõju rohevõrgustikule on ebaproportsionaalselt suur ning looduse kaitsmise huvi kaalub üle arendajate huvid.

Riigikohtu lahend kinnitas:
– rohekoridori põhieesmärk on eelkõige tagada, et looma- ja linnuliikide populatsioonid ei killustuks ning neile oleks tagatud liikumisvõimalused erinevate rohevõrgustiku alade vahel.

– metsakinnistu kuulumine rohevõrgustikku ei tähenda tingimata, et seda ei saa majandada, lihtsalt seda ei sobi majandada lageraievõttega.

NB! Osa planeerimismenetluse dokumentide koostamise tellis arendaja, mitte vald, kuigi see on kõrgema tasandi planeeringuid muutva detailplaneeringu puhul keelatud!

Loe pikemalt:

https://www.delfi.ee/artikkel/120114792/kohalike-voit-riigikohus-tuhistas-viimsi-planeeringu-mis-lubas-rohekoridori-eramaju-ehitada

rohekoridor, laps metsas