Uuendusraiete peatamise rahvaalgatuse arutelu riigikogu keskkonnakomisjonis

Rahvaalgatus, mis nõuab uuendusraiete, sh lageraiete peatamist kõigis linnade, külade ja elamute lähedastes riigimetsades, sh kõigil KAH-aladel, looduskaitse- ja hoiualadel, on esimesel arutelul Riigikogu Keskkonnakomisjonis 14. juunil kell 14.45.

Rahvaalgatusel kogutud hääled sai Riigikogu kätte teisipäeval 26. aprillil. Rahvaalgatusele allakirjutanud nõuavad Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) jätkusuutmatu metsade majandamise lõpetamist, kodumetsade, looduskaitse- ja hoiualade peamiselt püsimetsana majandamist ning pesitsusrahu võimaldamist kõigis metsades. Kokkuvõtlikult öeldes nõutakse RMK jätkusuutmatu metsade majandamise peatamist.

Keskkonnaühendused toovad arutelul välja RMK metsapoliitika puudused ja esitavad omapoolsed ettepanekud metsade jätkusuutlikuks majandamiseks. “Ootame Riigikogu Keskkonnakomisjonis asjalikku arutelu ja riigimetsanduses selliseid muutuseid, mis kaotaks ära vajaduse kohalikel elanikel oma kodumetsi, ehk riigimetsa ühe riigiasutuse ehk RMK eest kaitsta,” ütles Farištamo Eller, rahvaalgatuse üks algatajaid.

“Need on inimeste metsad – inimestele väärtuslikud elupaigad – ja neid tuleb hoida,” lisas ta.

Hetkel käimasolev metsaseaduse ja planeerimisseaduse täiendamise seaduse eelnõu 21-1206/05 ei arvesta rahvaalgatuse seisukohtadega. Plaanitav regulatsioon jätab lahendamata KAH- aladel metsade majandamisega seotud tegelikud probleemid ega loo vajalikku õigusselgust. Samuti, nagu hiljuti avaldatud küsitluse järgi toetab 93% Eesti elanikest pesitsusrahu pidamist ning 63% raiemahtude alandamist, näitab rahvaalgatus, et inimesed tahavad hoida oma kodumetsi.

Rahvaalgatuse algatasid MTÜ Päästame Eesti Metsad, Keskkonnateabe Ühendus SA, Studio Viridis Loodusharidus ja Eesti Looduskaitse Selts. Selle allkirjastas 3769 eraisikut ja sellega liitusid 41 organisatsiooni, nende hulgas keskkonnaorganisatsioonid, ettevõtted, ühingud ja erakonnad.

Panoraamne pilt metsast