Päästame kanepi ainukese puhkemetsa jõksi järve ääres!

Kanepi ainukese puhkemetsa eest seisjad andsid RMK kohtusse ja koguvad kohaliku rahvaalgatusega allkirju metsa kaitseks.

“Kohalike armastatud puhkemets on vaid siis kindlalt maharaiumise eest kaitstud, kui see võetakse kohaliku kaitse alla. Sellest tulenevalt teeme ettepaneku välistada Ritsike palo metsas uuendusraied. Esitame koostatava Kanepi valla üldplaneeringu juurde ettepaneku, et Ritsike palo mets võetaks kohaliku kaitse alla. Soovime, et Ritsike palo metsa majandatakse vaid püsimetsandusele kohaselt hooldus- ja valikraietega, sealset looduskeskkonda säilitades.”

Rahvaalgatuse pöördumine:

Palume võtta kohaliku kaitse alla Kanepi inimeste ainuke puhkemets Jõksi järve ääres. See kindlustab Ritsike palo säilimise püsimetsana, mis on vallaelanike soov. Jõksi järveäärne Ritsike palo männimets on nii kohalikule elanikule kui ka suvitajale – lihtsalt järves ujumas käijatele aastakümneid silmarõõmu pakkunud. Samuti käiakse siin metsas jooksmas, kepikõndi tegemas, telkimas, lasteaialastega loodust uudistamas ja marju korjamas. Metsa haldaja RMK on sinna aga plaaninud uuendusraied. Ritsike palo mets on 130 aastane männimets ja mänd on teadupärast pikaealine puu. Eestis kasvavab ka 400 aastaseid mände. Nii et meie ilus järveäärne mets võiks püsida veel head mitu inimpõlve.

Ritsike palo metsakinnistu kasutamise sihtotstarve on sotsiaalmaa, täpsemalt selle alaliik üldkasutatav maa, millelt vastavalt seadusele ei taotleta kasumit. Lisaks on Ritsike palo kõrgendatud avaliku huviga ala (KAH-ala), s.o tegemist on alaga, millel on kohalikule kogukonnale ja elanikele oluline väärtus.

Kaasamiskoosolekul tehti ettepanek RMK-le majandada Ritsike palo metsa edaspidi samamoodi nagu seni, kus ei tehta uuendusraieid ning metsa majandamine järgib püsimetsa põhimõtteid.

RMK kirjutab Jõksi järve Ritsike palo puhke- ja parkmetsa majandamise kavas, et “koostatava kava alusel kavatseme jätkata Jõksi järve Ritsike palo metsa majandamist puhke- ja parkmetsa põhimõtetest lähtudes.

See lause võib jätta petliku mulje, nagu jätkaks RMK metsa hoidmist püsimetsana, nagu on seni teinud, tegelikult plaanib RMK uuendusraied, millele kohalikud elanikud väljendasid oma vastumeelsust ka RMK-le saadetud kirjalikes ettepanekutes. Kõigest eelnevast hoolimata kavatseb RMK, vastavalt Põlvamaa metsaülema Tiit Timbergi otsusele, alustada käesoleva aasta sügis-talvel Ritsike palo metsas uuendusraietega.

Kohalike armastatud puhkemets on vaid siis kindlalt maharaiumise eest kaitstud, kui see võetakse kohaliku kaitse alla. Sellest tulenevalt teeme ettepaneku välistada Ritsike palo metsas uuendusraied. Esitame koostatava Kanepi valla üldplaneeringu juurde ettepaneku, et Ritsike palo mets võetaks kohaliku kaitse alla. Soovime, et Ritsike palo metsa majandatakse vaid püsimetsandusele kohaselt hooldus- ja valikraietega, sealset looduskeskkonda säilitades.

Palume Kanepi vallavalitsusel pöörduda RMK poole taotlemaks Ritsike palo metsas sügisel kavandatavate uuendusraiete edasilükkamist minimaalselt üheks aastaks, so 2023. aastaks, et algatataks eelpoolloetletud tegevused Ritsike palo kaitseks.

Milliste uuendusraietega plaanib RMK alustada, saab vaadata siit.

Tiit Põder kohalike esindajana on koos Päästame Eesti Metsad MTÜ-ga andnud Harju maakohtusse taotluse kohtu kaudu Kanepi Ritsike palo metsamajandamiskava tühistamise kohta. Kellel on võimalik rahaliselt kohtuasja toetada, saab annetuse teha kontole: 

Nimi: MTÜ KANEPI LOODUSE KAITSEKS 

A/a number: EE392200221079440700 SWEDBANK 

Selgitus: Ritsike palo metsa kaitseks 

Iga summa on teretulnud!

Head Kanepis ja ümbruskonnas elavad või suvitavad inimesed! Palun toetage oma allkirjaga Jõksi järveäärse metsa püsimist!

 

Toeta Ritsike palo metsa säilimist püsimetsana