Lageraieplaan* Tähtveres 10.9 hektaril

NB! Näib, et alale jääb ka kanakulli elupaik.

Meieni on jõudnud info, et eraldised TT046-5 ja 10, kus lageraie on kinnitatud, asuvad 100% kanakulli elupaigas KLO9124729.
 
Kolmele eraldisele plaanib RMK seejärel istutada kuuske ja ometi on nii palju räägitud sellest, et Eestis ei tuhiks puhtkuusikuid rajada kasvõi näiteks seetõttu, et suved on järjest kuivemad ja põuasemad ning valed metsamajandusvõtted (ka RMK poolt) ning kuumad suved teevad kuuse-kooreüraski tegevuse järjest edukamaks.
 
Tähtvere puhkemetsade joonisel on vanade metsadena kajastatud ka range kaitsega metsad, need on valdavalt vääriselupaigad. Suure osa vanu metsi väljaspool ranget kaitset plaanib RMK ära raiuda, kuid seda nõnda ei sõnasta.
 
Samuti on lageraieteatis võetud eraldisele, mis ei ole nn KAH-ala arvestuses olles siiski ala sees (lisatud joonisel märgisega x), seal on ka III kaitsekategooria liigi elupaik (lisatud metsateatiselt).
 
Kodumetsadesse ei sobi lagedaks raiumine, puhkemets ei ole puidu varumise koht.

* RMK kinnitas üleeile kodumetsa, nn KAH-ala metsatöödekava – Tartu linna TÄHTVERE puhkemetsa metsamajandamise plaani aastateks 2024-2033.

Oluline on meeles hoida, et selleks, et hoida puhkemetsi, tuleb neid majandada püsimetsandusvõtetega igasugusi lagedaks raiumisi (nn uuendusraieid) vältides.

 
Loe pikemalt siit artiklist.
RMK Tartu Linna tähtvere puhkemetsa majandamise plaani saab vaadata siit. RMK vastuseid kohaliku kogukonna ettepanekutele saab lugeda siit.
tahtvere lageraie kaart
Tahtvere raiete kaart
Tahtvere plaan lageraie