Kogukonna kaasamist piirata plaaniv eelnõu sai valitsuse toetuse

Tänasel valitsuse istungil (01.12.2022) arutlusel olev eelnõu metsaseaduse täiendamiseks ei taga kuidagi kaasamise kvaliteedi tõstmist, ütleb Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Kärt Vaarmari.

“See piirab kohaliku kogukonna õigust saada kaasatud kodulähedase riigimetsa raieplaanidesse – kogukonna eest hakkaks otsutama kohaliku omavalitsuse (KOV) volikogu ja üldjuhul peab kogukonnale oluline mets KOVi üldplaneeringus kirjas olema.”

Lisaks näitab jurist Kärt Vaarmani sõnul kohtupraktika, et õiguslik segadus RMK metsamajandamistööde planeerimise ümber on tohutu.

“RMK ja keskkonnaministeerium on asunud seisukohale, et sellel (metsamajandamistööde kava) puudub õiguslik tähendus, st tegemist ei ole haldusaktiga, vaid see on pelgalt kokkulepe, kuidas neid metsaalasid majandatakse. Sel juhul puuduks ka KOV kooskõlastusel õiguslik tähendus ning ei olegi selge, kes või kuidas hindab, kas KOV seisukoht oli piisavalt põhjendatud (nt kas juhul, kui KOV võtab seisukoha, et ei anna kooskõlastust, ent seda ei põhjenda, võib RMK siiski metsatöödega alustada).”

Samas on kohtupraktikas Tallinna ringkonnakohus leidnud, et RMK metsamajandamiskava ei ole pelgalt kokkulepe, vaid haldusmenetluse tulem (toiming), mida saab ka halduskohtus vaidlustada (Tallinna ringkonnakohtu 13.07.22 määrus asjas nr 3-22-1220, Ritsike-Palo KAH alaga seonduvalt).

Kokkuvõttes ei lahenda plaanitav eelnõu probleeme ega taga seda, mida väidab end tegevat – kaasamise kvaliteedi tõstmist.

Loe siit pikemat Postimehe lugu

jõe ääres käsipuuga metsaäär