Avalik pöördumine: keskkonnaminister peab tagasi astuma

Enne seda kui keskkonnaminister riigimetsades raiemahte tõstis, saatis ta 12. mail seaduseelnõu nr. 21-1206/05 justiitsministeeriumisse kooskõlastusringile. 

Seaduseelnõu on kogukondadele oluliste metsade majandamise planeerimisega seoses ja see pole kasulik ei kohalikele elanikele, pole kasulik metsadele, pole abiks kliimamuutustega kohanemisel, kuid on kasulik üksnes metsatööstusele. 

Raiemahtude tõstmist ja seaduseelnõu tuleb vaadelda koos, sest suur osa vanu metsi on alles veel KAH-aladel.  Praeguse hetke kontekstis on ka oluline, et puiduvarundajat häirivad ebamugavad avalikud õigusekspertiisid, mis ütlevad selgelt, kuidas RMK vassib kaasamiskoosolekutel alusetute põhjendustega, et mitte arvestada inimeste soovidega kodumetsi hoida.

On tööstuse huvides, et üha keerulisemaks muutunud kaasamiskoosolekuid enam ei peaks pidama. Seaduseelnõuga  on võimalik  läbi suruda veelgi kiiremat lageraiete metsandust inimeste metsades.

Avalik pöördumine:
Kaja Kallasele, peaminister
Jüri Ratasele, Riigikogu esimees

Keskkonnaminister peab tagasi astuma!

Meie, allakirjutanud, nõuame keskkonnaminister Erki Savisaare kohest tagasiastumist!

 

Keskkonnaminister levitab keskkonnahoiule kahjulikku informatsiooni, teeb keskkonnakahjulikke otsuseid lähtudes valeinformatsioonist ega arvesta Eestis korraldatud rahvaalgatuste ja küsitluste tulemustega. 

Määruse muudatusega riigimetsa raiemahtu tõsta on ainult metsatööstuse äri huvides olles keskkonnale, majandusele ja riigi julgeolekule kahjulik otsus. 

 

Ministri põhjendused ei ole olnud pädevad.

– RMK kestvuslepingud on jätkuvalt salajased, RMK müüb puitu alla turuhinna tehes nõnda riigile otseselt kahju.
–  Üraskikahjustuste likvideerimisel ei ole vaja uuendusraiete pindala suurendada, sest metsa kahjustusi likvideeritakse metsakaitseekspertiisiaktide alusel ja sanitaarraiega. Üraskikahjustuste ennetamisel ja üraskitõrjel on Keskkonnaministeeriumi töö puudulik.
– Keskkonnaministri poolt kooskõlastusringile saadetud seaduseelnõu (seaduseelnõu nr. 21-1206/05) tasalülitab kohalike elanike kaasamise kodumetsade kaitsel (KAH-alad) ja on vastuolus EL keskkonnaõigusega ning Århusi konventsiooniga.

– Keskkonnaminister ignoreerib oma tegevusega täielikult 26. aprillil Riigikogule üleantud rahvaalgatust kodumetsade (KAH-alade) kaitseks uuendusraiete eest, millega liitus 41 organisatsiooni ja 3769 kodanikku. Tuleb selgelt eristada, et kodumetsade kaitse taotlus ei ole looduskaitse alla võtmise taotlus, nagu minister eksitavalt väidab püüdes tasalülitada rahvaalgatuse allakirjutanuid.    

– Keskkonnaminister eksitab avalikkust manipuleeriva väitega, et metsade lagedaks raiumine on kliimamuutuste leevendamisele kasulik. Puidust kestvustoodetest rääkimine ei saa õigustada kliimasäästmise ettekäändel lageraieid. Keskkonnaministeeriumi andmetel on Eesti mets muutunud ülemääraste raiete tõttu CO2 heitme allikaks. Selles olukorras oleks süsinikuemissioone vähendav ning metsade jätkusuutlikku majandamist ettenägev variant lageraiete pindala vähendamine.  

– Keskkonnaministri sõnum on, et inimeste kodumetsad ei ole tähtsad, neid ei pea hoidma, sest need on ainult puiduvarumise metsad.

– Keskkonnaminister on teinud otsused ümberlükatud info põhjal – saematerjali import on EMTA sõnul suurem kui eelmisel aastal samal ajal ning seda on ministrile ka korduvalt öeldud. Minister ei ole uut infot saades oma väiteid korrigeerinud.

Keskkonnaminister Erki Savisaar on kaotanud täielikult usaldusväärsuse ning eelnevat arvesse võttes nõuame ministri tagasiastumist.

 

  1. mail 2022. aastal
  2.  

Päästame Eesti Metsad
Keskkonnateabe Ühendus
MTÜ Niilusoo
Erakond Eestimaa Rohelised
Roheline Vald MTÜ
Lohusalu Poolsaare Loodusselts
Roheline Pärnumaa
Vastuhakk Väljasuremisele Tallinn
Eesti Metsa Abiks
MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus
Kagu-Eesti Loodusrahvas MTÜ
Eesti Looduskaitse Seltsi Metsandustoimkond
Roheline Läänemaa
Lüganuse Tagaküla MTÜ
Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing
MTÜ Sümbioosis
PÄRAKÜLA SELTS MTÜ
Koosloodus SA
MTÜ Rannamännikute kaitseks
Ohtu Loodusselt MTÜ
Fridays for Future Eesti
Tulevikuerakond
MTÜ Ökotark (keskkonnaportaal Bioneer.ee)
MTÜ Roheline Kogukond
Loomus
Biotoopia
Raplamaa Loodushoiu MTÜ

keskkonnaminister astu tagasi