Kanepi külje all oleva Ritsike palo puhkemetsa kohaliku kaitse alla võtmine on lõpusirgel

Kanepi külje all oleva Ritsike palo puhkemetsa kohaliku kaitse alla võtmine on lõpusirgel*

Kohtu abi kasutanud kohalikel on aga veidi veel abi vaja, et kohtukulude viimane jupp ära maksta. Puudu on 370.-

Kel võimalik, siis annetada saab:
Kanepi Looduse Kaitseks MTÜ
EE392200221079440700 SWEDBANK

Selgituseks: Ritsike palo metsa kaitseks
Tiit Põder (Kanepi Looduse Kaitseks MTÜ):
“Ritsike palo mets tuleb kohalike meelest võtta kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla, sest riigimetsa majandamise keskuse (RMK) välja pakutud metsamajandamise kava ei arvesta piisavalt kohalike huve selle metsaga seoses, sealhulgas õuesõpet, kasutust puhkemetsana ja kaitset tuule eest, lisaks on tegu väärtusliku vana metsaga.

5. veebruaril toimus Kanepi vallamajas Ritsike palo kaitse alla võtmise avalik arutelu, järgmise sammuna saadetakse kaitse alla võtmise eelnõu kooskõlastamiseks Keskkonnaametile.
Kanepi valla keskkonnaspetsialisti Urmas Kolina sõnul on tõenäoline, et Ritsike palo männimetsa kohaliku kaitse alla võtmise otsus saab olema märtsikuu volikogu päevakorras.

Praegu on Ritsike palo mets kohtu kaitse all ja kuniks kohtuasi käib, ei saa RMK õnneks oma raieplaanidega edasi minna. Ritsike palo võetakse kaitse alla kohalikul tasandil olulise väärtusliku looduskoosluse, tervikliku metsamaastiku ja selle poolt pakutavate esteetiliste ja puhkeväärtuste kaitseks. Lisaks täidab ala Võhandu jõe ning Jõksi järve riiklike Natura 2000 hoiualade jaoks loodusliku metsase puhverala ülesannet.”

*Tulenevalt looduskaitseseadusest tellis vallavalitsus ekspertiisi, hindamaks loodusobjekti kaitse alla võtmise põhjendatust maastikuökoloog Anneli Palolt. Vallavolikogu algatas novembris menetluse, eelnõu on olnud avalikul väljapanekul ja kogunud arvamusi ning kaitse alla võtmine ongi nüüd lõpusirgel.
Foto: Tiit Põder

Pildil mets. Foto: Tiit Põder
Foto: Tiit Põder