KAASAMISKOOSOLEK Viitna puhkemets

LÄÄNE VIRUMAAL, KADRINA VALLAS, VIITNA KÜLAS, VIITNA KODUMETSA TULEVIKU ARUTELU

NB! Tegu on järjekordse erakordse kodumetsaga. Suur osa puid on männid, kelle vanus reeglina ületab tunduvalt sadat aastat!

!! Ühel eraldisel küündib keskmine vanus lausa väärika 117 aastani!
Männid on tuntud oma pika eluea tõttu ning elavad võimaluse korral reeglina kuni 300 aastaseks. Põhja-Soomest on leitud isegi 810-aastane elus mänd ja 1029-aastane surnud puu.

💚 Kirjelduses on eraldi märgitud ka lamapuitu, mis on ülioluline elurikkuse pelgupaik ja koduks väga paljudele haruldastele liikidele. Ses metsas on haruldaste liikide esinemine väga tõenäoline (üle 100a mets, lamapuit) ja seal oleks kindlasti vaja teha vääriselupaiga(VEP) inventuur.

Riigimetsa haldaja RMK alustab Lääne Virumaal, Kadrina vallas, Viitna külas, Viitna puhkemetsa metsatööde kava koostamist ja kutsub selleks kokku koosoleku. Koosolekul on oluline julgelt seista enda ja kogukonna seisukohtade eest, samuti metsa eest, ning rääkida sellest, millist metsamajandamist kogukond oma kodumetsas näha tahab. Looduse ja metsa hoidmise soov on hea ja väärt soov ja metsa majandamine on ka metsa hoidmine.

Arutelu on reedel, 15. septembril 2023 kell 18.00, kohaks Viitna bussijaama parkla

Kaasamise kohta on materjale siin: https://kah-alad.ee/kaasamine/ 

Materjale taustauuringuteks leiab siin: https://kah-alad.ee/materjalid/ 

* Kodumetsades, nn KAH-aladel peab üle Eesti olema metsamajandamisviisiks püsimetsandus, sest mets on kodu: https://elfond.ee/metsaomanikule/pusimetsandus 

Kirjalikke ettepanekuid metsatööde kavale esitage aadressile laane-virumaa@rmk.ee hiljemalt 24. septembriks 2023 aastal.

Pikem RMK teade on siin:
https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/teated/2023-ii-poolaasta/laane-virumaa-viitna

Vaata RMK koostatud metsa kirjeldust siit:
https://media.rmk.ee/files/Laane_Virumaa_Viitna_ymbruse_riigimetsa_kirjeldus.pdf

viitna puhkemets
Pilt: Marge Ensling-Niller