KAASAMISKOOSOLEK Saverna spordirajad

SAVERNA SPORDIRADADE ÜMBRUSE KODUMETSA TULEVIKU ARUTELU

NB! Mets ümbritseb terviseradasid ja võimlemislinnakut. Vana kuusemets on radadel liikujale oluline tuisu ja tuule eest varju pakkuja.

Riigimetsa haldaja RMK alustab Põlvamaal Saverna spordiradade ümbruse metsatööde kava koostamist ja kutsub selleks kokku koosoleku. Koosolekul on oluline julgelt seista enda ja kogukonna seisukohtade eest, samuti metsa eest, ning rääkida sellest, millist metsamajandamist kogukond oma kodumetsas näha tahab. Looduse ja metsa hoidmise soov on hea ja väärt soov ja metsa majandamine on ka metsa hoidmine.

Arutelu on reedel, 08.09.2023 kell 16 (kesest tööpäeva), kohaks Saverna spordiradade parkla

Kaasamise kohta on materjale siin: https://kah-alad.ee/kaasamine/ 

Materjale taustauuringuteks leiab siin: https://kah-alad.ee/materjalid/ 

* Kodumetsades, nn KAH-aladel peab üle Eesti olema metsamajandamisviisiks püsimetsandus, sest mets on kodu: https://elfond.ee/metsaomanikule/pusimetsandus 

Kirjalikke ettepanekuid metsatööde kavale esitage aadressile polvamaa@rmk.ee hiljemalt 15.09.2023.

Pikem RMK teade on siin:
https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/teated/2023-ii-poolaasta/polvamaa-saverna-spordirajad

Vaata RMK koostatud metsa kirjeldust siit:
https://media.rmk.ee/files/Polvamaa_Saverna_spordirajad_riigimetsa_kirjeldus.pdf

Eestimaa Looduse Fondi metsandusekspert Liis Kuresoo kirjutab:

“Püsimetsandus võimaldab metsa majandada ja sealt tulu teenida ilma lageraieta. Nõnda valikraietega metsi majandades on toimetanud mitmed kohalikud erametsaomanikud juba terveid põlvkondi. Püsimetsandus ja selle tingimused on defineeritud ka Eesti metsaseaduses. Samuti on praeguse valitsuse koalitsioonileppes sõnastatud eesmärk majandada kogukondadele olulisi metsi (nn KAH-alasid) püsimetsana, alternatiivina lageraiele.
[…]
Püsimetsana majandataval katsealal on olukord märksa soodsam. Sinna kasvama jäänud puud reguleerivad veetaset, turvas laguneb aeglasemalt ja kasvuhoonegaaside emissioonid vähenevad. Alal ei ole tarvis kuivendussüsteeme rekonstrueerida ning seeläbi väheneb majandustegevuse keskkonnamõju, siiski oleks põuaperioodide tõttu tarvis veetaseme optimeerimiseks lisada kraavidesse täiendavad tammid.”

https://arvamus.postimees.ee/7844700/liis-kuresoo-pusimetsandusest-kasvab-kasu-nii-riigile-kui-omanikule
Saverna spordirajad
Foto: Hugo Ermel