KAASAMISKOOSOLEK Paikuse alevi mets

PÄRNUMAAL PAIKUSE ALEVI KODUMETSA TULEVIKU ARUTELU

NB! Niinimetatud (raie)küpset metsa jääb majade vahetusse lähedusse ja vana mets on oluline rohekoridor kolme eraldiseisva range looduskaitsega ala vahel, mida mööda loomad ja muu elu saab ühest sobivast elupaigast teise liikuda.

! See kogukonnamets on valdavalt männimets, männid on tuntud oma pika eluea poolest ning elavad võimaluse korral reeglina kuni 300 aastaseks. Põhja-Soomest on leitud isegi 810-aastane elus mänd ja 1029-aastane surnud puu.

Riigimetsa haldaja RMK alustab Pärnumaal asuva Paikuse alevi kodumetsa metsatööde kava koostamist ja kutsub selleks kokku koosoleku. Koosolekul on oluline julgelt seista enda ja kogukonna seisukohtade eest, samuti metsa eest, ning rääkida sellest, millist metsamajandamist kogukond oma kodumetsas näha tahab. Looduse ja metsa hoidmise soov on hea ja väärt soov ja metsa majandamine on ka metsa hoidmine.

Arutelu on teisipäeval, 05.09.2023 kell 18:00, kohaks RMK Paikuse kontori ees, aadressil Paide mnt 14, Paikuse alev.
Vt paika kaardil
https://goo.gl/maps/87DzSMbe23jZfwXn6

Kaasamise kohta on materjale siin: https://kah-alad.ee/kaasamine/ 

Materjale taustauuringuteks leiab siin: https://kah-alad.ee/materjalid/ 

* Kodumetsades, nn KAH-aladel peab üle Eesti olema metsamajandamisviisiks püsimetsandus, sest mets on kodu: https://elfond.ee/metsaomanikule/pusimetsandus 

Kirjalikke ettepanekuid metsatööde kavale esitage aadressile vandra@rmk.ee hiljemalt 12.09.2023.

Pikem RMK teade on siin:
https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/teated/2023-ii-poolaasta/parnumaa-paikuse-alevi-metsad

Vaata RMK koostatud metsa kirjeldust siit:
https://media.rmk.ee/files/Parnumaa_Paikuse_alevi_metsad_riigimetsa_kirjeldus.pdf

Paikuse alevi metsad