KAASAMISKOOSOLEK - Paikuse alevi kodumets

PÄRNUMAAL PÄRNU LINNA PAIKUSE ALEVI KODUMETSA TULEVIKU ARUTELU

NB! Plaanis on aegjärkne raie (4.5hektarit), mis on üks raieliike, mille kaudu raiutakse mets mitme raiejärguga lagedaks.

Plaanitavate rietega raiutakse ka vana metsa, mis on range looduskaitsega ala vastas ning rohekoridoriks liikidele, kes saaksid levida kaugematesse sobiva vanuse ja kooslusega metsadesse.

Riigimetsa haldaja RMK on koostanud Pärnumaal asuva Paikuse alevi kodumetsa metsatööde kava ja kutsub selle arutamiseks kokku koosoleku. Koosolekul on oluline julgelt seista enda ja kogukonna seisukohtade eest, samuti metsa eest, ning rääkida sellest, millist metsamajandamist kogukond oma kodumetsas näha tahab. Looduse ja metsa hoidmise soov on hea ja väärt soov ja metsa majandamine on ka metsa hoidmine.

Arutelu on teisipäeval, 17. oktoober 2023 kell 17.00, kohaks RMK Paikuse kontori kõrval olev mets, mis asub Paikuse kontorist umbes 100 m Pärnu poole
Vt paika kaardil
https://maps.app.goo.gl/fpFDnUHugh5PMRBKA

Kaasamise kohta on materjale siin: https://kah-alad.ee/kaasamine/ 

Materjale taustauuringuteks leiab siin: https://kah-alad.ee/materjalid/ 

* Kodumetsades, nn KAH-aladel peab üle Eesti olema metsamajandamisviisiks püsimetsandus, sest mets on kodu: https://elfond.ee/metsaomanikule/pusimetsandus

Kirjalikke ettepanekuid metsatööde kavale esitage aadressile vandra@rmk.ee hiljemalt 24.10 2023.

Pikem RMK teade on siin:

https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/teated/2023-ii-poolaasta/parnumaa-paikuse-alevi-metsad

Vaata RMK koostatud metsa kirjeldust siit:
https://media.rmk.ee/files/Parnumaa_Paikuse_alevi_metsad_riigimetsa_kirjeldus.pdf

Esimese koosoleku protokolli leiad siit

https://media.rmk.ee/files/Paikuse_metsatoode_arutelu_05.09.2023_kokkuvote.pdf

Metsatööde plaani leiad siit:

https://media.rmk.ee/files/Paikuse_alevi_metsad_metsatoode_plaani_projekt.pdf

paikuse
Foto: Kadri1301 – Üleslaadija oma töö, CC BY-SA 3.0 ee, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21273833