KAASAMISKOOSOLEK Kuuse küla saaremaa

SAAREMAAL SAAREMAA VALLAS KUUSE KÜLA KODUMETSA TULEVIKU ARUTELU

NB! Niinimetatud (raie)küpset metsa jääb majade vahetusse lähedusse. Range kaitsega metsaala piirneb ühest servast lageda alaga, teisest majadega, selle all olev vana, nn (raie)küps’ mets on oluline rohekoridor, mida mööda loomad ja muu elu saab ühest sobivast elupaigast teise liikuda. Näiteks RMK otsusega mittemajandatavasse metsa.

? Miks pole metsatukk range kaitsega metsaala ja elumajade vahel nn KAH-ala?

Riigimetsa haldaja RMK alustab Saaremaal Saaremaa vallas asuva Kuuse küla puhkemetsa metsatööde kava koostamist ja kutsub selleks kokku koosoleku. Koosolekul on oluline julgelt seista enda ja kogukonna seisukohtade eest, samuti metsa eest, ning rääkida sellest, millist metsamajandamist kogukond oma kodumetsas näha tahab. Looduse ja metsa hoidmise soov on hea ja väärt soov ja metsa majandamine on ka metsa hoidmine.

Arutelu on esmaspäeval, 4.09 2023 kell 16.00 (NB! Keset tööpäeva), kohaks RMK Kihelkonna kontor Kuuse külas

Kaasamise kohta on materjale siin: https://kah-alad.ee/kaasamine/ 

Materjale taustauuringuteks leiab siin: https://kah-alad.ee/materjalid/ 

* Kodumetsades, nn KAH-aladel peab üle Eesti olema metsamajandamisviisiks püsimetsandus, sest mets on kodu: https://elfond.ee/metsaomanikule/pusimetsandus 

Kirjalikke ettepanekuid metsatööde kavale esitage aadressile saaremaa@rmk.ee 11. septembriks 2023.

Pikem RMK teade on siin:
https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/teated/2023-ii-poolaasta/saaremaa-kuuse-kula

Vaata RMK koostatud metsa kirjeldust siit:
https://media.rmk.ee/files/Saaremaa_Kuuse_kula_umbruse_riigimetsa_kirjeldus.pdf

kuuse küla saaremaa
Pilt: Harri Kaert