KAASAMISKOOSOLEK – Kauksi kodumets

KAUKSI KODUMETSA TULEVIKU ARUTELU. KAVA PROJEKTI MUUTMINE

NB! Kogukonnametsas on plaanis 10 hektarit aegjärkset raiet, mille tulemuseks on metsa järkudena lagedaks raiumine.

Riigimetsa haldaja RMK teinud muudatused Alutaguse vallas Kauksi külas asuva  kodumetsa metsatööde kavasse ja kutsub selle arutamiseks kokku koosoleku. Koosolekul on oluline julgelt seista enda ja kogukonna seisukohtade eest, samuti metsa eest, ning rääkida sellest, millist metsamajandamist kogukond oma kodumetsas näha tahab. Looduse ja metsa hoidmise soov on hea ja väärt soov ja metsa majandamine on ka metsa hoidmine.

Arutelu on reedel, 20. oktoobril kell 18, kohaks Alutaguse Rahvuspargi keskus aadressil Kauksi küla, Alutaguse vald, Ida-Virumaa 41008.

Kaasamise kohta on materjale siin: https://kah-alad.ee/kaasamine/ 

Materjale taustauuringuteks leiab siin: https://kah-alad.ee/materjalid/ 

* Kodumetsades, nn KAH-aladel peab üle Eesti olema metsamajandamisviisiks püsimetsandus, sest mets on kodu: https://elfond.ee/metsaomanikule/pusimetsandus 

Kirjalikke ettepanekuid metsatööde kava osas esitage aadressile alutaguse@rmk.ee hiljemalt 27. oktoobriks.

Pikem RMK teade on siin:
https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/teated/2022-1/ida-virumaa-kauksi

Vaata RMK koostatud metsa kirjeldust siit:
https://media.rmk.ee/files/Ida_Virumaa_Kauksi.pdf

Esimese koosoleku protokolli leiad siit
https://media.rmk.ee/files/Kauksi_metsatoode_arutelu_09.06.2023.pdf

Metsatööde plaani leiad siit:
https://media.rmk.ee/files/Kauksi_riigimetsa_metsatoode_plaani_projekt_06.10.2023.pdf

Kauksi 2023
Foto: Lada Peikre