KAASAMISKOOSOLEK Emumägi

EMUMÄE KÜLA KODUMETSA TULEVIKU ARUTELU

NB! Tegu on populaarse rekreatsiooni alaga.

Riigimetsa haldaja RMK alustab Lääne Virumaal, Väike-Maarja vallas, Emumäe külas metsatööde kava koostamist ja kutsub selleks kokku koosoleku. Koosolekul on oluline julgelt seista enda ja kogukonna seisukohtade eest, samuti metsa eest, ning rääkida sellest, millist metsamajandamist kogukond oma kodumetsas näha tahab. Looduse ja metsa hoidmise soov on hea ja väärt soov ja metsa majandamine on ka metsa hoidmine.

Arutelu on laupäeval, 16. septembril 2023 kell 11.00, kohaks Emumäe vaatetorni parkla

Kaasamise kohta on materjale siin: https://kah-alad.ee/kaasamine/ 

Materjale taustauuringuteks leiab siin: https://kah-alad.ee/materjalid/ 

* Kodumetsades, nn KAH-aladel peab üle Eesti olema metsamajandamisviisiks püsimetsandus, sest mets on kodu: https://elfond.ee/metsaomanikule/pusimetsandus 

Kirjalikke ettepanekuid metsatööde kavale esitage aadressile laane-virumaa@rmk.ee hiljemalt  24. septembriks 2023 aastal.

Pikem RMK teade on siin:
https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/teated/2023-ii-poolaasta/laane-virumaa-emumae

Vaata RMK koostatud metsa kirjeldust siit:
https://media.rmk.ee/files/Laane_Virumaa_Emumae_riigimetsa_kirjeldus.pdf

emumägi
Foto: Aleksander Kaasik, Vikipeedia