KAASAMISKOOSOLEK Einbi küla

LÄÄNEMAAL LÄÄNE-NIGULA VALLAS EINBI KÜLA KODUMETSA TULEVIKU ARUTELU

NB! Kodumetsa sees asuvad kildudena mitmed range kaitsega alad. Vanema metsa alad, mis on kaardil märgitud (raie)küpseks, on olulised rohekoridorid, mida mööda loomad ja muu elu saab ühest sobivast elupaigast teise liikuda.

Riigimetsa haldaja RMK alustab Läänemaal Lääne-Nigula vallas Einbi küla kodumetsa metsatööde kava koostamist ja kutsub selleks kokku koosoleku. Koosolekul on oluline julgelt seista enda ja kogukonna seisukohtade eest, samuti metsa eest, ning rääkida sellest, millist metsamajandamist kogukond oma kodumetsas näha tahab. Looduse ja metsa hoidmise soov on hea ja väärt soov ja metsa majandamine on ka metsa hoidmine.

Arutelu on esmaspäeval, 4. septembril 2023 kell 17.00, kohaks Ramsi ja Suur-Einbi teede ning riigimaantee ristmik.
Vt paika kaardil
https://www.google.com/maps/search/59.003604,+23.464994?entry=tts&shorturl=1

Kaasamise kohta on materjale siin: https://kah-alad.ee/kaasamine/ 

Materjale taustauuringuteks leiab siin: https://kah-alad.ee/materjalid/ 

* Kodumetsades, nn KAH-aladel peab üle Eesti olema metsamajandamisviisiks püsimetsandus, sest mets on kodu: https://elfond.ee/metsaomanikule/pusimetsandus 

Kirjalikke ettepanekuid metsatööde kavale esitage aadressile laanemaa@rmk.ee 11. septembriks 2023.

Pikem RMK teade on siin:

https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/teated/2023-ii-poolaasta/laanemaa-einbi

Vaata RMK koostatud metsa kirjeldust siit:
https://media.rmk.ee/files/Laanemaa_Einbi_riigimetsa_kirjeldus.pdf

Einbi