KAASAMISKOOSOLEK Einbi kodumets

LÄÄNEMAAL LÄÄNE-NIGULA VALLAS EINBI KÜLA KODUMETSA TULEVIKU ARUTELU
 
NB! Niinimetatud (raie)küpset metsa jääb majade vahetusse lähedusse ja vana mets on oluline rohekoridor kolme eraldiseisva range looduskaitsega ala vahel.
 
Riigimetsa haldaja RMK on koostanud Läänemaal Lääne-Nigula vallas Einbi küla kodumetsa metsatööde kava ja kutsub selle arutamiseks kokku koosoleku. Koosolekul on oluline julgelt seista enda ja kogukonna seisukohtade eest, samuti metsa eest, ning rääkida sellest, millist metsamajandamist kogukond oma kodumetsas näha tahab. Looduse ja metsa hoidmise soov on hea ja väärt soov ja metsa majandamine on ka metsa hoidmine.
 
Arutelu on esmaspäeval, 2. oktoobril kell 17.00 kohaks Noarootsi osavalla keskuses (Pürksi keskus 9)
 
Kaasamise kohta on materjale siin: https://kah-alad.ee/kaasamine/
Materjale taustauuringuteks leiab siin: https://kah-alad.ee/materjalid/
* Kodumetsades, nn KAH-aladel peab üle Eesti olema metsamajandamisviisiks püsimetsandus, sest mets on kodu: https://elfond.ee/metsaomanikule/pusimetsandus
 
Kirjalikke ettepanekuid metsatööde kavale esitage aadressile laanemaa@rmk.ee 9. oktoobrini 2023
 
Vaata RMK koostatud metsa kirjeldust siit:
 
Esimese koosoleku protokolli leiad siit
 
einbi