RITSIKE PALO

Ritsike palo männimets asub Kanepis, Jõksi järve ääres, jalutuskäigu kaugusel Kanepi alevikust. Tegu on 140 aastase männimetsaga, milliseid jääb praegusel ajal järjest vähemaks. Kohalikud inimesed käivad seal jalutamas, tervisejooksu tegemas, telkimas, lasteaia- ja koolilapsed loodusega tutvumas. Juba kolhooside ajast on seda metsa hooldatud ja kujundatud püsimetsana ning ka toona käisid turistid Lätist-Leedust seal telkimas.

2022. aasta kevadel korraldas RMK kaasamiskoosoleku, kus anti kohalikele ülevaade RMK tegevusplaanidest Ritsike palo metsas. Hoolimata sellest, et infot koosoleku korraldamise kohta oli napilt, oli kohal märkimisväärne hulk Kanepi elanikke. RMK plaan oli raiete teostamine häilraiena. Kohapeal toimunud hääletusel oli suur enamus inimesi selle poolt, et Ritsike palo metsa majandataks püsimetsana. See ei olnud RMK esindajale Tiit Timbergile kuidagi vastuvõetav.

Ka sellele järgnenud ettepanekute voorudes ei võtnud RMK kohaliku rahva soovi kuulda.

Seejärel otsisid kohalikud aktivistid abi kohtult. Praeguseni (2023 november) on kohtuasi käimas ja kohtuotsuseni on raied metsas keelatud. 
Esimese astme kohus tegi Kanepi inimesi rõõmustava otsuse, kuid RMK kaebas otsuse edasi.
Tänu heade inimeste annetustele on advokaadi kulud siiani suudetud ära maksta aga edasikaebamine
tähendab kohalikele veel kohtukulusid, mida on siiani aidanud tasuda inimesed, kellele olulise metsa püsimajäämine korda läheb.
Vt lõpus kuidas saaksid panustada, et kohtuasja käimas hoida.

Suve hakul korraldas MTÜ Kanepi Looduse Kaitseks allkirjade kogumise Ritsike palo metsa kohaliku omavalitsuse kaitse alla võtmiseks. Nii veebis kui paberil sai kokku peaaegu 400 toetusallkirja. Kohaliku rahva soov esitati koos allkirjadega Kanepi vallale. Kanepi valla üldplaneeringus on valla väärtusteks toodud esimesena ilus loodus ja mitmed järved, matkarajad, ujumiskohad, puhas õhk jne. Kanepi Vallavalitsus korraldas ekspertiisi Ritsike palo metsa kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta ja Kanepi vallavolikogu otsustas 16. novembril, et Kanepi vallavalitsus alustab Ritsike palo metsa kohaliku kaitse alla võtmise menetlust.
Volikogu otsus oli üksmeelne. Samas võtavad metsa kaitse alla võtmiseks vajalikud toimingud aega.

Nii võibki juhtuda, et enne kui Kanepi vald jõuab Ritsike palo metsa oma kaitse alla võtta, on RMK masinad juba metsas oma töö teinud.

Kohalikud on väga tänulikud inimestele, kellel on võimalik toetada ringkonnakohtu kulude tasumist. Iga summa on abiks.
Annetuse Ritsike palo toetuseks saab teha arveldusarvele:
MTÜ KANEPI LOODUSE KAITSEKS
A/a number: EE392200221079440700 SWEDBANK
Selgitus: Ritsike palo metsa kaitseks

(eemaldame andmed kui raha koos või kohtuasi lõpetatud)

Et säästa kohalikke kogukondi ja omavalitsusi pidevast vaidlusest RMK-ga, tuleb KAH-metsadele kehtestada seadusega eraldi majandamisrežiim – majandada neid alasid püsimetsadena. Seda, mille esmalt sõnastasid 28 KAH ala esindajad 2021 aprillis, nõuab kevadel Riigikogusse arutelule liikunud rahvaalgatus kodumetsade kaitseks ning toetab laiem avalikkus. Värske Turu-uuringute AS-i uuring näitab, et riigile kuuluva tulundusmetsa majandamist püsimetsana pooldab 77 % elanikkonnast.

 

Kohalikele on Jõksi järve äärne Ritsike palo armastatud puhkemets, kus tehakse ka lasteaia- ja koolilastele loodusõppepäevi. Foto: Tiit Põder
Kohalikele on Jõksi järve äärne Ritsike palo armastatud puhkemets, kus tehakse ka lasteaia- ja koolilastele loodusõppepäevi. Foto: Tiit Põder